Assistent som regelbrott?

Assistent som regelbrott?

Vissa hyresvärdar menar att det strider mot deras regler att använda sig av en assistent för att stå i kö. Vi har markerat nyckelord i fetstil och reder ut missförstånden.

Enligt det senare bolaget begår den som använder tjänsten ett regelbrott, vilket automatiskt diskvalificerar bostadsköandet.

– I vår policy står att man inte ska kunna nyttja andra parter för att söka bostad hos oss. Vi är redo, håller koll och kommer att agera på den här typen av aktivitet

En köplats är inte att söka bostad

I första meningen påstås bostadsköande och bostadssökande vara samma sak. Vi kan inte vara tydligare med att vi endast hanterar våra användares köplatser, och på intet sätt hanterar sökande eller förmedling. Missförståndet om att köande och sökande är samma sak har vi rett ut i ett separat inlägg “Hyreslätt och oroade hyresvärdar”. Bostadsbolagen själva är dessutom övertydliga i sina användarvillkor med att bostadssökande och bostadsköande är skilda företeelser med därefter skilda krav.

Att (inte) nyttja andra parter

Vissa hyresvärdar menar att assistenter som Hyreslätt bryter mot deras regler. I artikeln menar man att det inte är giltigt att sköta bostadssökande via annan part. Detta är svårt att tolka som annat än att alla bostäder förmedlas via bostadsbolaget och ingen annan aktör, exempelvis via svartkontrakt eller bedragare som påstår sig kunna ge kontrakt men som inte har rätt till detta. Att försöka stödja sig på detta för att på godtycklig grund radera köplatser för att dessa eventuellt hanteras via en assistent låter därför desperat.

Assistans enbart för köhantering

Eftersom Hyreslätt inte på något sätt blandar sig in i sökande eller förmedling ter det sig märkligt att bostadsköer försöker använda sig av just detta som grund för avstängning. Det enda vi gör är att underlätta kontohanteringen för användaren. För bostadskön bör det inte vara någon skillnad ifall användaren väljer att överlåta den tråkiga hanteringen av köplatsen till en assistent istället för att själv utföra den omständliga hanteringen. Så länge användaren själv är i direktkontakt med bostadsbolaget när det handlar om bostadsförmedling finns ingen anledning till oro.

“För stort” antal köande

Hyresvärdarnas verkar i huvudsak reagera mot att antalet i deras bostadskö växer. Deras tal om “ogiltighet” eftersom det sker med hjälp av en assistent tolkar vi som en nyvaken reaktion. Hela deras bostadskö bygger ju på att man ska registrera sig i förväg innan man behöver en bostad. Att hyresvärdar blir förvånade när så sker möts av förvåning från oss. Om kötiden inte hade legat på flertalet år hade Hyreslätt givetvis inte existerat över huvud taget. Givet hur verkligheten för många bostadsköande ser ut är växande bostadsköer en naturlig utveckling.

Godtyckliga avstängningar?

Om hyresvärdar trots allt detta ändå menar att assistans innebär regelbrott, inställer sig ett flertal frågor för att en avstängning inte ska uppfattas som godtycklig och grundlös: Hur många bostadsköer får man stå i? Hur stor måste sannolikhet att bo i kommunen i framtiden vara? Vilka personer vill de inte ha som köande i sin kommun?