Användarvillkor

Användarvillkor

Dessa villkor gäller för din användning av vår webbplats www.hyreslätt.se och den tjänst som Hyreslätt IT AB, org. nr. 559186-0647, hädanefter vi eller Hyreslätt, förmedlar. Webbplatsen och tjänsten benämns hädanefter Tjänsten.

Användarkonto

För att få ansluta dig till Tjänsten krävs att du har fyllt 16 år och har ett svenskt personnummer. Du ansvarar för att förvara dina inloggningsuppgifter på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till dessa.

Omfattning av Tjänsten

Tjänsten är en assistent för kontohantering hos dina bostadsköer. Vi representerar bara dig. Vi representerar inte de bostadsköer som täcks av Tjänsten. De bostadsköer som täcks av Tjänsten listas på sidan Bostadsköer.

Genom att använda Tjänsten medger du att vi får registrera och hantera konton hos bostadsköer för din räkning.

Vi förbehåller oss att när som helst bestämma hur Tjänsten fungerar och vilka funktioner som ska finnas tillgängliga. Detta kan innebära utökning av Tjänsten med fler bostadsköer, men även att bostadsköer kan sluta stödjas, exempelvis vid ändrade krav vid inloggning. Ändringar i Tjänstens omfattning meddelas dig i skälig tid. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet vid en sådan förändring.

Reklam

Vi delar inte med oss av dina uppgifter till tredje part i reklamsyften. Ibland kan bostadsköer skicka erbjudanden om nybyggnation och liknande. Tjänsten gör sitt bästa för att minimera dessa utskick.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Hyreslätts personuppgiftspolicy.

Användning av Tjänsten

Om du använder Tjänsten i strid med dessa villkor förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt konto utan ersättning.

Ansvar och övriga villkor

Vi garanterar inte att Tjänsten eller dess innehåll är felfri. Vi garanterar inte att Tjänsten alltid är tillgänglig.

Vi ansvarar inte för någon skada som uppstår i samband med användning eller oförmåga att använda Tjänsten.

Uppsägning av Tjänsten

Användare kan när som helst välja att avsluta sitt konto hos tjänsten.

Ändring av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa vilkor. Ändringar som inte är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan de börjar gälla. Om du inte accepterar ändringarna kan du avsluta ditt konto. Genom fortsatt användning av Tjänsten anses du acceptera villkoren.

Användarvillkoren uppdaterades senast 2022-01-30.