Så funkar det

Varför Hyreslätt?

Du behöver i regel stå i kö för att kunna söka lediga bostäder hos Sveriges mer än 200 allmännyttiga bostadsföretag. Den med mest kötid får kontraktet till lägenheten. Även många privata hyresvärdar kräver kötid. Kötiden för en etta är i snitt 32 månader [Hyresgästsföreningen, 2014].

För att behålla din köplats måste du löpande logga in och uppdatera den hos respektive bostadskö. Vissa köer skickar en påminnelse om detta via e‑post. Andra är inte så omtänksamma.

Eftersom det är lätt att missa att uppdatera en köplats är det också mycket lätt att tappa all din kötid. Står du i flera bostadsköer är risken ännu större.

Att stå i bostadskö har tydliga fördelar i stordrift. Du kan lita på att din assistent inte glömmer att uppdatera din plats i bostadskön. Hyreslätt ger dig köpoäng i 100 bostadsköer. Vår ambition är att täcka alla de största kostnadsfria bostadsköerna i Sverige.

1. Skapa en profil

Registrera dina kontaktuppgifter i tjänsten. Denna profil kommer att användas för registrering hos bostadsköer. Vi hämtar adress från statens personadressregister (SPAR) för att göra registreringen så smidig som möjligt.

2. Tjänsten aktiveras

Vi registrerar köplatser åt dig hos alla bostadsköer. En del köer välkomnar dig via e-post. Vi upptäcker om du redan har en köplats och ber dig då skapa nya lösenord. Enskilda köer kan väljas bort från tjänsten.

Belåten person bland flyttlådor

3. Inloggnings­uppgifter

För varje kö genererar vi ett starkt unikt lösenord. Du kan när som helst ladda ner alla dina kontouppgifter, exempelvis när det är dags att söka bostad hos specifika bostadsköer.

4. Vi håller köplatser

Vi håller dina köplatser genom att löpande logga in och uppdatera dem. Detta sker varje månad för att skapa en god marginal till köernas gräns för inaktivitet. Du behöver inte lyfta ett finger. Om vi mot förmodan måste ha din hjälp kontaktar vi dig via e‑post.

Person med hund bland flyttlådor

5. Uppdatera din köprofil

Du kan alltid uppdatera dina uppgifter på Mina sidor. Vi uppdaterar i så fall alla bostadsköer med dina senaste uppgifter. Detta sker inom en månad.

6. Samla köpoäng

Med tiden samlar du på dig köpoäng hos alla bostadsköer så att du i framtiden har goda möjligheter att få den lägenhet du söker. Om din prenumeration hos Hyreslätt håller på att gå ut skickar vi en påminnelse om att förlänga.

Person sitter med kaffekopp och hund i knät

hyreslätt

  • 100 bostadsköer
  • Tre månader gratis
  • Registrering och uppdatering
  • En profil för alla köer

Registrera