Personuppgiftspolicy

Personuppgifts­policy

Hyreslätt IT AB, org. nr. 559186-0647, hädanefter vi eller Hyreslätt, värnar om din integritet. Detta dokument beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ansvarig för insamlade personuppgifter

Hyreslätt IT AB, org. nr. 559186-0647, med adress Överstegatan 7, 582 12 Linköping, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Respektive bostadskö är dock personuppgiftsansvarig for den hantering som utförs i samband med registrering hos bostadsköer i Tjänsten.

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in och behandlar följande kunduppgifter; namn, personnummer, telefonnummer, adress, e‑postadress, uppgifter som du anger i din kontakt med vår Kundservice samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med din profil, dina ansökningar och din kommunikation med oss (dina "personuppgifter").

Personuppgifter kan komma att hämtas från dig själv, från folkbokföringen hos Skatteverket och från kreditupplysningsföretag.

När du besöker webbplatsen sparas kakor på din dator via verktyget Google Analytics. Läs mer i vår Cookie-policy.

Hantering av personnummer

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat viktigt skäl.

Användning av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera Tjänsten samt registrera dig och uppdatera din köplats hos bostadsköer. För att administrera Tjänsten behöver vi personnummer och e‑postadress. Dessa uppgifter krävs för att hantera konto och inloggning, samt för att kontakta dig vid händelser eller uppdatering av tjänsten. För att registrera dig hos bostadsköer och uppdatera din köplats behöver vi kontaktuppgifter om dig såsom namn, adress, e‑postadress och telefonnummer.

Vi kommer också att hantera dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst. Om ditt e‑postmeddelande innehåller personuppgifter använder vi dem i vanliga fall bara för att att svara på dina frågor.

Delning av personuppgifter

De bostadsköer som Tjänsten omfattar kräver personuppgifter i samband med registrering och i vissa fall uppdatering av köplats. Dessa uppgifter kommer därför att delas med bostadsköer. De bostadsköer vi delar personuppgifter med använder uppgifterna för bostadssökande. Vi delar även dina personuppgifter med leverantörer av IT-tjänster och betalningstjänster. De parter vi delar personuppgifter med uppfyller GDPR.

Mer information om GDPR för bostadsköer finns på SABO.

Plats för behandling

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

Lagringstid

Dina uppgifter lagras i vårt aktiva register så länge du har ett konto. Om du väljer att avsluta kontot kommer endast betalinformation vara kvar för bokföringssyften, andra uppgifter raderas med kontot.

Skydd

Enbart personuppgifter som bedöms nödvändiga för drift av Tjänsten behandlas och enbart så länge det behövs för syftet. Uppgifterna är enbart tillgängliga för de personer inom organisationen som behöver det.

Rättigheter som registrerad

Du kan begära ett registerutdrag med all uppgifter som vi behandlar om dig. Detta kan du göra på Mina Sidor. Du kan även ändra de uppgifter som du angett vid registrering. Radering av ditt konto och dina uppgifter kan göras på mina sidor.

Du kan begära ett utdrag av dina uppgifter i maskinläsbart format.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen övervakar tillämpningen av lagen. Om du anser att vi behandlar dina uppgifter illa, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Frågor?

Vid frågor kan du kontakta dataskyddsombud@hyreslatt.se.

Vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Den senaste versionen finns på denna sida (/privacy).

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2019-01-27.