Vad är en bostadskö?

Vad är en bostadskö?

Vissa hyresvärdar påstår att tjänsten Hyreslätt negativt påverkar dem som söker bostad hos dem eftersom antalet i bostadskön växer. Detta är ett vanligt missförstånd som troligtvis beror på dåligt ordval. Exempel från Skurupsposten nedan.

– Det blir ju människor som vill bo i Lund, Uppsala eller Linköping som hamnar i vår bostadskö. Det förstör ju för alla som faktiskt vill bo i Skurup.

En anslutning till Boplats Syd [...] kan bli aktuellt. – Där kommer de ju inte åt köerna [...] bolaget tar ut en köavgift.

Vi förklarar missförståndet. Se även våra andra artiklar där vi reder ut missförståndet att bostadsköande och bostadssökande skulle vara samma sak.

Bostadssökande

Hyresvärdar erbjuder lägenheter till bostadssökande. Vanligtvis är det många sökande per lägenhet, varför hyresvärden behöver välja vilka som får komma på visning. Många gör urvalet genom en “bostadskö”.

Kassaköer och andra köer

Generellt kan en kö beskrivas som “en samling som behandlas i den ordning de inkommit”. Ett bra exempel på detta är en kassakö. De som är först i kön betjänas i kassan varefter de lämnar kön.

“Bostadsköer”

Tyvärr uppfyller en “bostadskö” inte kravet på behandling i ankomstordning. De enda som behandlas är ju dem som anmält intresse på en lägenhet. Detta skulle motsvara att platsen i kassakön inte baserades på när man är redo att betala, utan istället när man skaffade deras medlemskort. “Bostadskön” är alltså frikopplad från bostadssökandet och bostadsbolagens huvudverksamhet.

Virtuella valutor

En “bostadskö” är ett poängsystem där man får en poäng per dag. Poängen används vid budgivning på lägenheter. Den med högst bud vinner kontraktet. Dessa “köpoäng” är i praktiken en virtuell valuta som ges ut av bostadsbolagen.

Påverkar inte söktiden

Med tanke på att en “bostadskö” är ett rent poängsystem med budgivning, är det mycket underligt att påstå att bostadssökande i Skurup skulle påverkas av bostadssökande i Linköping. Hur kan man påverkas av någon som aldrig dyker upp på budgivning? De hyresvärdar som uttalar sig så är antingen oärliga eller okunniga om sitt eget system. Vi är inte säkra på vad som är värst.

Köavgifter som fast växelkurs

Eftersom bostadsköer passar in i beskrivningen av virtuella valutor innebär detta att köavgifter anger växlingskurs. Hos Boplats Syd får man 365 köpoäng för 300 kr årligen. Det är Kommunfullmäktige i Malmö som bestämmer växelkursen. Om du inte köper valutan varje år nollställer de ditt saldo. Detta kallas vanligtvis för inlåsningseffekt. Vilka andra valutor hotar med att nollställa ditt saldo om du inte köper mer? Dåligt för den bostadssökande, bra affär för “bostadskön” som får betalt för ingenting.

Betalköer sympatiska till idén bakom Hyreslätt

Hos Boplats Syd var “kötiden” för en etta i snitt tre år, eller ungefär 900 kr. Som en avgiftsbelagd “bostadskö” har de inga problem att förstå oss bostadsköande:

Många ställer sig också i kön som en försäkring inför framtiden. För den som behöver bostad är varje dag i kön en dag för länge.